Kronika KSKPS, rok 2003

V sezónách 2003 a 2004 Klub od pořádání závodů upustil.